Zapraszamy na szkolenie otwarte „Bezpieczeństwo biznesu dla kadry kierowniczej”, które organizujemy w dniach 16-18 stycznia 2018 roku. Program przygotowany został z myślą o kadrze kierowniczej i będzie składał się z 2 części: warsztatu szkoleniowego oraz zajęć praktycznych.

W trakcie warsztatu szkoleniowego uczymy skutecznych metod działania na stanowisku dyrektora i kierownika, które pozwalają na identyfikację, przeciwdziałanie i neutralizację zdarzeń niebezpiecznych mogącym rodzić negatywne skutki biznesowe oraz prawne. Omawiamy mapę ryzyk związaną ze: zmianami w funkcjonowaniu otoczenia rynkowego w kontekście nowych regulacji prawnych oraz rosnącej przestępczości ekonomicznej, lobbingiem, socjotechniką przestępczą, podróżami służbowymi, odpowiedzialnością kadry zarządzającej, działaniami organów kontroli i ścigania. W takcie warsztatów uczymy jak zarządzać bezpieczeństwem procesu biznesowego w firmie.

Zajęcia praktyczne są przygotowane tak, aby mogły być wykorzystywane przez kadrę zarządzającą w życiu zawodowym oraz prywatnym, w celu uzyskania przewagi w sytuacjach trudnych i wymagających szczególnych umiejętności. Tematyka i elementy zajęć są zaczerpnięte ze szkoleń formacji specjalnych, które są przygotowywane do radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych, podczas wykonywania zadań w trudnych warunkach i miejscach niebezpiecznych. Dyrektorzy i kierownicy zdobędą umiejętność podejmowania decyzji pod silną presją, prowadzenia trudnych negocjacji, reagowania na atak socjotechniczny, radzenia sobie w sytuacji zagrożenia lub uwięzienia, zarządzaniem w sytuacji zagrożenia kryzysowego i terrorystycznego oraz poznają zasady i metody przesłuchiwania. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez byłych oficerów formacji specjalnych.