Zapraszamy na szkolenie otwarte „Zarządzanie kryzysowe”, które organizujemy w dniach 17-19 stycznia 2018 roku. Program został przygotowany z myślą o Zarządach oraz kadrze kierowniczej firm i składa się z 2 części: warsztatu szkoleniowego oraz zajęć praktycznych.

W sytuacji kryzysowej brak odpowiednich procedur i instrukcji powoduje brak możliwości skutecznego zarządzania. W ramach warsztatu pokazujemy w jaki sposób przygotować organizację na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz jak nią zarządzać. Omawiamy elementy planu kryzysowego oraz komunikacji kryzysowej (zewnętrznej i wewnętrznej). Koncentrujemy się na zarządzaniu ludźmi w czasie kryzysu oraz wskazujemy preferowane zachowania liderów.

Zajęcia praktyczne są przygotowane tak, aby mogły być wykorzystywane przez kadrę zarządzającą w życiu zawodowym oraz prywatnym, w celu uzyskania przewagi w sytuacjach trudnych i wymagających szczególnych umiejętności. Tematyka i elementy zajęć są zaczerpnięte ze szkoleń formacji specjalnych, które są przygotowywane do radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych, podczas wykonywania zadań w trudnych warunkach i miejscach niebezpiecznych. Wyższa kadra zarządzająca zdobędzie umiejętność: podejmowania decyzji pod silną presją, negocjowania z agresorem, radzenia sobie w sytuacji szczególnej presji, ewakuacji z miejsc niebezpiecznych, zarządzania w sytuacji zagrożeń terrorystycznych oraz dowodzenia w sytuacjach ekstremalnych. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez byłych oficerów formacji specjalnych.