27-28 października 2017 roku w Akademii Bezpieczeństwa Biznesu odbyły się zamknięte warsztaty na temat „Działania kontrwywiadu gospodarczego w aspekcie bezpieczeństwa procesu biznesowego”.