Zapraszamy na szkolenie otwarte „Wywiad i kontrwywiad gospodarczy, czyli jak skutecznie pozyskiwać i chronić informacje”, które organizujemy w dniach 13-15 grudnia 2017 roku. Program przygotowany został z myślą o Zarządach i kadrze kierowniczej firm. Składa się z 2 części: warsztatu szkoleniowego oraz zajęć praktycznych.

Podczas części szkoleniowej omówimy dlaczego informacja jest w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej najważniejszym dobrem, które trzeba skutecznie pozyskiwać i chronić. Wskazujemy jednocześnie, że czynnik ludzki stanowi najsłabsze ogniwo w kontekście bezpieczeństwa informacji. Definiujemy katalog zagrożeń dla firm, która nie prowadzą działań w zakresie pozyskiwania i ochrony informacji (wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego). Wskazujemy trzy składowe systemu ochrony informacji: bezpieczeństwo związane z personelem, dostęp do informacji oraz bezpieczeństwo działania systemów informatycznych. Uczestnicy dowiadują się poprzez jaki zespół działań buduje się praktycznie ochronę kontrwywiadowczą firmy. Pokazujemy przykłady i rozwiązania, jak efektywnie i zgodnie z prawem stosować narzędzia wywiadowcze, czyli jak pozyskiwać informacje potrzebne do budowania przewagi rynkowej firmy.

Zajęcia praktyczne są przygotowane tak, aby mogły być wykorzystywane przez kadrę zarządzającą w życiu zawodowym oraz prywatnym, w celu uzyskania przewagi w sytuacjach trudnych i wymagających szczególnych umiejętności. Tematyka i elementy zajęć są zaczerpnięte ze szkoleń formacji specjalnych, które są przygotowywane do radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych, podczas wykonywania zadań w trudnych warunkach i miejscach niebezpiecznych. Wyższa kadra kierownicza zdobędzie umiejętność: podejmowania decyzji pod silną presją, realizowania taktyki kontrwywiadowczej, podejmowania skutecznych działań wywiadowczych oraz zapozna się z zasadami i metodami przesłuchiwania. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez byłych oficerów formacji specjalnych.