Bezpieczeństwo Biznesu

Bezpieczeństwo Biznesu

Bezpieczeństwo biznesu to połączenie zestawu zasad i procedur, które pozwolą ograniczyć ryzyko związane z prowadzoną działalnością biznesową oraz odpowiednim poziomem wiedzy i świadomości w zakresie bezpieczeństwa wśród kierownictwa i pracowników firmy.

Stworzyliśmy tzw. Mapę zagrożeń dla biznesu, która definiuje największe zagrożenia i ryzyka

Odpowiedzialność Zarządu

konsekwencje błędnej decyzji biznesowej, konsekwencje wynikające z niedopełnienia należytej staranności

SPRZEDAŻ/LOBBING

korupcja, nieuczciwa konkurencja, przekroczenie uprawnień, działanie na szkodę spółki

Relacje biznesowe

szantaż, defraudacja, wymuszenie, podżeganie do popełnienia przestępstwa

Informacje i dane

kradzież, wyłudzenie, fałszerstwo, manipulacje, dezinformacja

Dokumenty

fałszowanie, posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy

Komunikacja

utrata know-how, manipulacja, atak socjotechniczny

Podróże służbowe

atak socjotechniczny, kradzież, wymuszenie, szantaż

Nadzór Państwa

konfrontacja z organami kontroli i ścigania (Policja, CBA, ABW, KAS)

Skuteczna ochrona

Jedynym skutecznym sposobem na przygotowanie organizacji na wskazane zagrożenia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa związanego z czynnikiem ludzkim w firmie. Najlepiej zrobić to poprzez odpowiednią edukację kadry zarządzającej i pracowników w zakresie bezpieczeństwa biznesu.

Kontakt

Ośrodek szkoleniowy VolfCamp

Trójca 1, 38-700 Ustrzyki Dolne