Oferta

Szkolenie zamknięte

Program 1

Program 2

Program 3

Program 4

Program 5

Program 6

Program 7

Program 8

Kalendarium szkoleń otwartych 2017/2018

13-15 grudnia 2017

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy, czyli skuteczne pozyskiwanie i ochrona informacji

14-16 marca 2018

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy, czyli skuteczne pozyskiwanie i ochrona informacji

Ramowa agenda szkolenia:

I DZIEŃ:  przyjazd i zakwaterowanie ▸ II DZIEŃ:  warsztat szkoleniowy (6-7 godzin) ▸ III DZIEŃ:  zajęcia praktyczne (3-4 godziny)

Kontakt

Ośrodek szkoleniowy VolfCamp

Trójca 1, 38-700 Ustrzyki Dolne