Oferta

Szkolenie zamknięte

Program przygotowany z myślą o członkach zarządu, składający się z 2 części: warsztatu szkoleniowego oraz zajęć praktycznych.

W trakcie warsztatu szkoleniowego uczymy skutecznych metod działania na stanowisku członka zarządu, które pozwalają na identyfikację, przeciwdziałanie i neutralizację zdarzeń niebezpiecznych mogących rodzić negatywne skutki biznesowe oraz prawne. Omawiamy mapę ryzyk związaną z: odpowiedzialnością członka zarządu, podejmowaniem decyzji biznesowych, podpisywaniem dokumentów, zarządzaniem i komunikacją z podwładnymi. W trakcie warsztatów wskażemy jak zbudować politykę bezpieczeństwa i zarządzać tym procesem w firmie.

Zajęcia praktyczne są przygotowane tak, aby mogły być wykorzystywane przez członków zarządu w ich życiu zawodowym oraz prywatnym, w celu uzyskania przewagi w sytuacjach trudnych i wymagających szczególnych umiejętności. Tematyka i elementy zajęć są zaczerpnięte ze szkoleń formacji specjalnych, które są przygotowywane do radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych, podczas wykonywania zadań w trudnych warunkach i miejscach niebezpiecznych. Członkowie Zarządu zdobędą umiejętność podejmowania decyzji pod silną presją, prowadzenia trudnych negocjacji, radzenia sobie w sytuacji zagrożenia lub uwięzienia, ewakuacji z miejsc niebezpiecznych, zarzadzania w sytuacji zagrożenia kryzysowego i terrorystycznego oraz poznają zasady i metody przesłuchiwania. Warsztaty prowadzone są przez oficerów formacji specjalnych.

Program przygotowany z myślą o kadrze kierowniczej, składający się z 2 części: warsztatu szkoleniowego oraz zajęć praktycznych.

W trakcie warsztatu szkoleniowego uczymy skutecznych metod działania na stanowisku dyrektora i kierownika, które pozwalają na identyfikację, przeciwdziałanie i neutralizację zdarzeń niebezpiecznych mogącym rodzić negatywne skutki biznesowe oraz prawne. Omawiamy mapę ryzyk związaną ze: zmianami w funkcjonowaniu otoczenia rynkowego w kontekście nowych regulacji prawnych oraz rosnącej przestępczości ekonomicznej, lobbingiem, socjotechniką przestępczą, podróżami służbowymi, odpowiedzialnością kadry zarządzającej, działaniami organów kontroli i ścigania. W takcie warsztatów uczymy jak zarządzać bezpieczeństwem procesu biznesowego w firmie.

Zajęcia praktyczne są przygotowane tak, aby mogły być wykorzystywane przez kadrę zarządzającą w życiu zawodowym oraz prywatnym, w celu uzyskania przewagi w sytuacjach trudnych i wymagających szczególnych umiejętności. Tematyka i elementy zajęć są zaczerpnięte ze szkoleń formacji specjalnych, które są przygotowywane do radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych, podczas wykonywania zadań w trudnych warunkach i miejscach niebezpiecznych. Dyrektorzy i kierownicy zdobędą umiejętność podejmowania decyzji pod silną presją, prowadzenia trudnych negocjacji, reagowania na atak socjotechniczny, radzenia sobie w sytuacji zagrożenia lub uwięzienia, zarzadzaniem w sytuacji zagrożenia kryzysowego i terrorystycznego oraz poznają zasady i metody przesłuchiwania.
Zajęcia praktyczne prowadzone są przez byłych oficerów formacji specjalnych.

Program przygotowany z myślą o pracownikach, składający się z 2 części: warsztatu szkoleniowego oraz zajęć praktycznych.

W trakcie warsztatu szkoleniowego uczymy skutecznych metod działania pracowników, które pozwalają na identyfikację i przeciwdziałanie zdarzeniom niebezpiecznym mogących rodzić negatywne skutki biznesowe oraz prawne. Omawiamy mapę ryzyk związaną ze: zmianami w funkcjonowaniu otoczenia rynkowego w kontekście nowych regulacji prawnych oraz rosnącej przestępczości ekonomicznej, zarządzaniem informacjami, socjotechniką przestępczą, podróżami służbowymi, bezpieczną obecnością w Internecie, odpowiedzialnością i uprawnieniami pracownika, działaniami organów kontroli i ścigania. W takcie warsztatów pokazujemy jak postępować, aby aktywnie wspierać proces bezpieczeństwa biznesowego w firmie.
Zajęcia praktyczne są przygotowane tak, aby mogły być wykorzystywane przez pracowników firmy w życiu zawodowym oraz prywatnym, w celu uzyskania przewagi w sytuacjach trudnych i wymagających szczególnych umiejętności. Tematyka i elementy zajęć są zaczerpnięte ze szkoleń formacji specjalnych, które są przygotowywane do radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych, podczas wykonywania zadań w trudnych warunkach i miejscach niebezpiecznych. Pracownicy zdobędą umiejętność podejmowania decyzji pod silną presją, radzenia sobie ze stresem, prowadzenia trudnych negocjacji, reagowania na atak socjotechniczny, radzenia sobie w sytuacji zagrożenia lub uwięzienia, postępowania w sytuacji zagrożenia kryzysowego i terrorystycznego. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez byłych oficerów formacji specjalnych.

Program przygotowany z myślą o Zarządach i kadrze kierowniczej, składający się z 2 części: warsztatu szkoleniowego oraz zajęć praktycznych.

Podczas części szkoleniowej omówimy dlaczego informacja jest w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej najważniejszym dobrem, które trzeba skutecznie pozyskiwać i chronić. Wskazujemy jednocześnie, że czynnik ludzki stanowi najsłabsze ogniwo w kontekście bezpieczeństwa informacji. Definiujemy katalog zagrożeń dla firm, która nie prowadzą działań w zakresie pozyskiwania i ochrony informacji (wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego). Wskazujemy trzy składowe systemu ochrony informacji: bezpieczeństwo związane z personelem, dostęp do informacji oraz bezpieczeństwo działania systemów informatycznych. Uczestnicy dowiadują się poprzez jaki zespół działań buduje się praktycznie ochronę kontrwywiadowczą firmy. Pokazujemy przykłady i rozwiązania, jak efektywnie i zgodnie z prawem stosować narzędzia wywiadowcze, czyli jak pozyskiwać informacje potrzebne do budowania przewagi rynkowej firmy.

Zajęcia praktyczne są przygotowane tak, aby mogły być wykorzystywane przez kadrę zarządzającą w życiu zawodowym oraz prywatnym, w celu uzyskania przewagi w sytuacjach trudnych i wymagających szczególnych umiejętności. Tematyka i elementy zajęć są zaczerpnięte ze szkoleń formacji specjalnych, które są przygotowywane do radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych, podczas wykonywania zadań w trudnych warunkach i miejscach niebezpiecznych. Wyższa kadra kierownicza zdobędzie umiejętność: podejmowania decyzji pod silną presją, realizowania taktyki kontrwywiadowczej, podejmowania skutecznych działań wywiadowczych oraz zapozna się z zasadami i metodami przesłuchiwania. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez byłych oficerów formacji specjalnych.

Program przygotowany z myślą o Zarządach i kadrze kierowniczej, składający się z 2 części: warsztatu szkoleniowego oraz zajęć praktycznych.

W trakcie warsztatu szkoleniowego omawiamy kluczowe aspekty procesu zarządzania ryzykiem związanego z funkcjonowaniem czynnika ludzkiego w organizacji. Koncentrujemy się na zagrożeniach związanych z: procesem rekrutacji i awansowania pracownika, budowaniem struktury wewnętrznej, zarządzaniem relacjami z pracownikami oraz partnerami biznesowymi, niewłaściwą komunikacją oraz trudnymi negocjacjami. Uczymy bezpiecznego zarządzania metodą szczególnego nadzoru, profesjonalnego sposobu rozwiązywania konfliktów, profilowania kryminalistycznego w celu przewidywania oraz identyfikowania zagrożeń dla firmy.

Zajęcia praktyczne są przygotowane tak, aby mogły być wykorzystywane przez kadrę zarządzającą w życiu zawodowym oraz prywatnym, w celu uzyskania przewagi w sytuacjach trudnych i wymagających szczególnych umiejętności. Tematyka i elementy zajęć są zaczerpnięte ze szkoleń formacji specjalnych, które są przygotowywane do radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych, podczas wykonywania zadań w trudnych warunkach i miejscach niebezpiecznych. Wyższa kadra zarządzająca zdobędzie umiejętność: podejmowania decyzji pod silną presją, negocjowania z agresorem, radzenia sobie w sytuacji szczególnej presji, zarządzania ewakuacją z miejsc niebezpiecznych, stosowania taktyki kontrwywiadowczej oraz pozna zasady i metody przesłuchiwania. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez byłych oficerów formacji specjalnych.

Program przygotowany z myślą o Zarządach i kadrze kierowniczej, składający się z 2 części: warsztatu szkoleniowego oraz zajęć praktycznych.

W ramach warsztatu szkoleniowego omawiamy listę kluczowych zagrożeń związaną z pracą w Zarządzie oraz na stanowiskach menadżerskich, do której należą m.in.: zagrożenia związane z przestępczością ekonomiczną, atakami socjotechnicznymi, incydentami podczas podróży i delegacji, utratą istotnych informacji. Uczymy na co trzeba zwracać uwagę i jak się zachowywać, aby odpowiednio wcześnie zauważyć niebezpieczeństwo i potrafić go uniknąć. Wskazujemy na rolę tzw. inteligencji przetrwania oraz świadomości sytuacyjnej, które w istotny sposób pomagają w osiągnięciu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa personalnego.

Zajęcia praktyczne są przygotowane tak, aby mogły być wykorzystywane przez kadrę zarządzającą w życiu zawodowym oraz prywatnym, w celu uzyskania przewagi w sytuacjach trudnych i wymagających szczególnych umiejętności. Tematyka i elementy zajęć są zaczerpnięte ze szkoleń formacji specjalnych, które są przygotowywane do radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych, podczas wykonywania zadań w trudnych warunkach i miejscach niebezpiecznych. Wyższa kadra zarządzająca zdobędzie umiejętność: podejmowania decyzji pod silną presją, negocjowania z agresorem, radzenia sobie w sytuacji szczególnej presji, radzenia sobie w sytuacji uwięzienia, ewakuacji z miejsc niebezpiecznych oraz poznanie zasad i metod przesłuchiwania. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez byłych oficerów formacji specjalnych.

Program przygotowany z myślą o Zarządach i kadrze kierowniczej, składający się z 2 części: warsztatu szkoleniowego oraz zajęć praktycznych.

W sytuacji kryzysowej brak odpowiednich procedur i instrukcji powoduje brak możliwości skutecznego zarządzania. W ramach warsztatu pokazujemy w jaki sposób przygotować organizację na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz jak nią zarządzać. Omawiamy elementy planu kryzysowego oraz komunikacji kryzysowej (zewnętrznej i wewnętrznej). Koncentrujemy się na zarządzaniu ludźmi w czasie kryzysu oraz wskazujemy preferowane zachowania liderów.

Zajęcia praktyczne są przygotowane tak, aby mogły być wykorzystywane przez kadrę zarządzającą w życiu zawodowym oraz prywatnym, w celu uzyskania przewagi w sytuacjach trudnych i wymagających szczególnych umiejętności. Tematyka i elementy zajęć są zaczerpnięte ze szkoleń formacji specjalnych, które są przygotowywane do radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych, podczas wykonywania zadań w trudnych warunkach i miejscach niebezpiecznych. Wyższa kadra zarządzająca zdobędzie umiejętność: podejmowania decyzji pod silną presją, negocjowania z agresorem, radzenia sobie w sytuacji szczególnej presji, ewakuacji z miejsc niebezpiecznych, zarzadzania w sytuacji zagrożeń terrorystycznych oraz dowodzenia w sytuacjach ekstremalnych. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez byłych oficerów formacji specjalnych.

Program przygotowany z myślą o pracownikach, składający się z 2 części: warsztatu szkoleniowego oraz zajęć praktycznych.

W trakcie warsztatu szkoleniowego uczymy zachować dot. bezpiecznej obecności pracownika w Internecie. Uświadamiamy jakie ryzyka i zagrożenia niesie wirtualny świat, kiedy postępuje się nierozważnie i nieostrożnie. Omawiamy kluczowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem w Internecie tj.: zagrożenia i ich konsekwencje, phishing i odmiany ataków socjotechnicznych, portale społecznościowe i niebezpieczne usługi, złośliwe programy, bezpieczne surfowanie po strona internetowych, bezpieczne użytkowanie poczty email, skuteczne hasła i kody. W takcie warsztatów uczymy jak użytkować sieć, aby chronić siebie jako pracownika i osobę prywatną oraz pracodawcę.

Zajęcia praktyczne są przygotowane tak, aby mogły być wykorzystywane przez pracowników firmy w życiu zawodowym oraz prywatnym, w celu uzyskania przewagi w sytuacjach trudnych i wymagających szczególnych umiejętności. Tematyka i elementy zajęć są zaczerpnięte ze szkoleń formacji specjalnych, które są przygotowywane do radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych, podczas wykonywania zadań w trudnych warunkach i miejscach niebezpiecznych. Pracownicy zdobędą umiejętność podejmowania decyzji pod silną presją, radzenia sobie ze stresem, prowadzenia trudnych negocjacji, reagowania na atak socjotechniczny, radzenia sobie w sytuacji zagrożenia lub uwięzienia, postępowania w sytuacji zagrożenia kryzysowego i terrorystycznego. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez byłych oficerów formacji specjalnych.

Kalendarium szkoleń otwartych 2017/2018

13-15 grudnia 2017

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy, czyli skuteczne pozyskiwanie i ochrona informacji

14-16 marca 2018

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy, czyli skuteczne pozyskiwanie i ochrona informacji

Ramowa agenda szkolenia:

I DZIEŃ:  przyjazd i zakwaterowanie ▸ II DZIEŃ:  warsztat szkoleniowy (6-7 godzin) ▸ III DZIEŃ:  zajęcia praktyczne (3-4 godziny)

Kontakt

Ośrodek szkoleniowy VolfCamp

Trójca 1, 38-700 Ustrzyki Dolne